Меню

Притежателите на лихвоточки трябва да получат отговор на искането си до месец

От три на един месец се съкращава срокът по разглеждане и произнасяне по заявленията за обезщетяване на притежателите на жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ). Това решиха на днешното си заседание министрите, съобщи правителственият пресцентър.

Освен съкращаване на процедурата кабинетът прецизира и начина на изплащане на обезщетенията, когато искането е подадено едновременно от две или повече лица.

Целта е да се облекчават лицата, притежатели на ЖКЗ, както и административните дейности, мотивираха решението си в Министерския съвет.

Промените са направени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

На гражданите се предоставя възможност да заявяват и получават осребряване на жилищни компенсаторни записи в предвидените от закона случаи, като изпълнението е възложено на Министерството на финансите.

В съответствие с промените в Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД през миналата година дружеството преустанови издаването на депозитарни разписки.

В действащата наредба депозитарната разписка е посочена като документ, с който се удостоверява наличие на ЖКЗ, което налага промяна в нормативния акт.

Съгласно промените отпада задължението за представяне на два документа с идентично значение, които правоимащите представят пред Министерството на финансите при депозиране на искане, се уточнява в прессъобщението.

От imvestor.bg