Меню

Още 11 новопостроени сгради са въведени в експлоатация в Русенско

11 новопостроени сгради са въведени в експлоатация в Русенска Русе през второто тримесечие на 2017 г., съобщиха от териториалното бюро на Националиня статистически институт. Броят им е с една повече спрямо същото тримесечие на м.г., като жилищата се увеличават от 40 на 51.

Сградите представляват 1.9% от общия брой за страната, което нарежда областта на 14-то място. По брой на новопостроените жилища (2.0% от общия брой за страната), област Русе заема 8-ма позиция.

63.6% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Русенско са къщи. Осем са със стоманобетонна конструкция, с плоча и колони. За същия период на 2016 г. 60% от всички жилищни сгради са тухлени с бетонна плоча.

Две от въведените в експлоатация жилищни сгради в периода април-юни 2017 г. са на един етаж, пет са двуетажни, а четири - на пет етажа. Всички са с изградени ВиК и електрически инсталации, но само в 5 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалите - с изгребни ями.

Регистрираният относителен дял на жилищата с три стаи е 43.1%, а 1/4 е делът на двустайните. През второто тримесечие на 2016 г. 45.5% от новопостроените жилища са били с три стаи, като същият дяле и при многостайните.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Русе през второто тримесечие на 2017 г. е 6359 кв. м, или с 268.9% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Жилищната площ също нараства (със 188.6%) и достига 2866 кв. м, като съставлява 45.1% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо същия период на 2016 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища намалява с 12.5 процентни пункта.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 124.7 при 82.3 кв.м средно за страната. През второто тримесечие на 2016 г. средната полезна площ на едно жилище за областта е била 156.7 кв.м, а регистрираната средна за страната - 84.5 кв. метра. По равнище на показателя област Русе заема 9-то място след областите Велико Търново, Добрич, Монтана, Разград, Силистра, София-област, София (столица) и Стара Загора.

От всички новопостроени жилищни сгради в периода април-юни 2017 г. 54.5% се намират на територията на град Русе. Делът на жилищата в тях достига 84.3%. Общата полезна площ на въведените в експлоатация жилища в областния център е 5382 кв. м, а жилищната им площ съставлява 42.7% от полезната. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище е 125.2 кв. метра.

През второто тримесечие на 2017 г. в област Русе са съборени 2 еднофамилни жилищни сгради. Те се намират в община Сливо поле, построени са в периода 1946 - 1960 г., и двете са едноетажни и имат обща полезна площ 159 кв. м. Жилищната им площ е 120 кв. м и съставлява 75.5% от общата полезна площ. През същото тримесечие на 2016 г. съборените сгради в областта са били също 2, изградени са в същия времеви интервал и са били с обща полезна площ 104 кв. м, като жилищната площ съставлява 56.7% от общата полезна площ на жилищата.