Меню

25 разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в Русенско през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 34 жилища в тях и 6 483 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 43 други сгради с 23 095 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 19.4%, жилищата в тях - с 60.9%, а общата им застроена площ - с 44.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистриран спад от 10.4%, докато общата им застроена площ нараства с 80.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 3.8%, жилищата в тях - с 49.3%, а разгънатата им застроена площ - с 25.3%. Намаление се наблюдава и при издадените разрешителни за строеж на други сгради с 20.4%, както и на тяхната РЗП - с 33.5%. Най-голям е броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в община Русе, като делът им в общия брой за областта достига 64.0%, делът на жилищата в тях формира 73.5%, а този на разгънатата им застроена площ - 73.7%.

През второто тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 47 жилища в тях и 8 119 кв. м РЗП, както и на 31 други сгради с 6 877 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 38.9%, докато жилищата в тях намаляват с 52.5%, а разгънатата им обща застроена площ - с 20.5%. Започнатите други видове сгради нарастват с 55.0%, а разгънатата им обща застроена площ - с 16.1%.

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. стартиралото строителство на жилищни сгради нараства със 108.3%, броят на жилищата в тях - с 62.1%, а общата им застроена площ - със 130.6%. Започнатите други сгради са повече със 138.5%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява с 23.2%.

По dariknews.bg