Меню

Как се прави бизнес в България: 67.2% от агенциите за недвижими имоти са живи след година


5-годишното оцеляване на фирмите в България е трудно, а в някои сектори - почти невъзможно. Едва 4.8% от създадените през 2010 година работят през 2015 година, показват данни на НСИ за демографията на предприятията у нас. Най-трудно оцеляват в "Операции с недвижими имоти" - едва 67.2% са живи след година.Този период преживяват 10.5% от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и това е най-високият процент. Най-ниският е в добивната промишленост - 3 на сто.

През 2015-а у нас са действали 339 175 предприятия (изследването не включва холдинговите дружества), с 1.9% повече от 2014-а. 44.9% от тях нямат нито един служител (152 345), с един до четирима са 40.1% (136 133). В периода 2011-2015 г. с 5 до 9 са били 7.4%, с 10 и повече - 8 на сто. В последната група с най-много служители са наети 69.5% от всички работещи у нас.

Тогава са създадени 11.9% от общия брой фирми, най-много са в търговията и авторемонтите (44.2%). Такъв е средният годишен процент на създадените предприятия за 2011-2015 г. 25 516 от новите предприятия нямат нито един служител, 13 381 - един до четирима. Едва 515 са наели 10 и повече.

През 2014 г. са създадени 39 333 фирми. Година по-късно са оцелели 80.8% (31 779). Най-устойчива е групата с 10 и повече служители (90.2% оцелели), а ако говорим за устойчиви сектори, води "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". В прехвърлилите 1 година фирми работят 90 572 души. 64.1% от тях са концентрирани в три сектора - търговия и ремонти на коли (37.1%), преработваща промишленост (15.4%) и хотелиерство и ресторантьорство (11.6%).

Немалко фирми не оцеляват и една година. През 2014 г. са "умрели" 34 518 предприятия, или 10.4%. Работа са загубили 2.9% от заетите. 45.4% от закритите предприятия са в търговията и авторемонтите. Най-устойчиви са в добивната промишленост, ВиК и управление на отпадъците, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни вещества (под 1% умрели предприятия).

От offnews.bg