Меню

Кое е най-важното, когато избираме жилище

Като изключим цената, за четири пети от потенциалните купувачи на жилища най-важно е мястото, на което то се намира, а на второ място - дали има магазини, пазари, детски площадки, услуги.

Това сочат резултатите от проучване на "Дневник" сред читателите в периода 7 - 17 юли 2017. На въпроси за начина, по който биха избирали недвижим имот, отговориха 614 регистрирани потребители на сайта.

Едва трето по важност условие е наличието на удобни транспортни връзки (за 32%), но заедно с тези, за които е от значение близостта на метрото и местата за паркиране, делът им надхвърля 60 на сто.

Кои освен цената са най-важните критерии при избор на жилище

17% от участвалите в анкетата казват, че вече са купили жилище, което означава, че в отговорите си се позовават на натрупан личен опит. Приблизително по равно се разпределят тези, които не планират покупка, имащите такова намерение, но в дългосрочна перспектива и тези, които поставят решението си в зависимост от пазарната ситуация. Твърдо планират нов дом в рамките на година 12.9 на сто.

С каква цел бихте купили жилище

Мнозинството - близо 40%, отговарят, че искат да разполагат със собствено, но заедно с тези, които искат да се преместят в по-голямо, делът им достига две трети. Едновременно с това съществен процент - 30.2 на сто, обмислят покупка с инвестиционна цел.

Българската традиция да се осигури пространство за живеене на децата се подкрепя от 14% от отговорилите. За сравнение - да осигурят дом за родителите си планират едва 1.4%. Всеки пети планира второ жилище в друг град или ваканционен имот.

Жива е и друга традиция - на подхода "направи си сам", се вижда от резултатите. Едва за под 8% е важно жилището, което купуват, да е напълно завършено.

От какво зависи покупката на жилище

Отговорите на този въпрос показват, че нивото на доходите в семейството е много по-съществен фактор (31.4%), отколкото лихвите по ипотечните кредити (под 5 на сто). Тези, за които е важно да намерят подходящото за себе си жилище (23.6%) пък са повече, макар и с малко, от тези, за които по-важна цената (22.3%).
Кои са купувачите.

Колко бихте отделили за покупка на жилище (в хиляди евро)

Две трети от участвалите в анкетата са мъже, близо 70% са във възрастовия диапазон 25 - 44 г, 85% са с висше образование. Близо половината са квалифицирани служители, всеки пети е представител на висшия мениджмънт, а всеки десети е собственик на бизнес и представител на свободна професия. Най-голям дял - над 36%, са отговорили, че получават над 2500 лв. месечно, близо 23% са с месечен доход между 1500 и 2500 лв., 18 на сто - между 1000 и 1500 лв. Тоест четири от всеки петима взимат над 1000 лв.

Какво жилище търсите или сте купили наскоро

От данните се вижда, че дори сред обявилите нисък месечен доход - до 600 лв., повечето планират покупка, но в по-далечна перспектива. В най-високодоходната група плановете, свързани с покупка на жилище, се разпределят приблизително поравно между тези с краткосрочно намерение - до 12 месеца, тези с план за по-далечно бъдеще и тези, които вече са го направили. Впечатляващо е, че именно във високодоходната група са най-много отговорилите, че решението им зависи от пазарната ситуация.

От данните се вижда, че дори сред обявилите нисък месечен доход - до 600 лв., повечето планират покупка, но в по-далечна перспектива. В най-високодоходната група плановете, свързани с покупка на жилище, се разпределят приблизително поравно между тези с краткосрочно намерение - до 12 месеца, тези с план за по-далечно бъдеще и тези, които вече са го направили. Впечатляващо е, че именно във високодоходната група са най-много отговорилите, че решението им зависи от пазарната ситуация.

По dnevnik.bg