Меню

5 държави с изгодни ипотечни кредити

Съществуват държави, в които вземането на ипотечен заем е минимално обременяващо за кредитополучателят. Ето и ТОП 5 на тези страни:

5. Швеция

Действително условията за получаване на кредит в тази страна могат да се определят като „щадящи”. Годишният лихвен процент е под 3%.

4. Швейцария

Тук е доста сложно да се купи жилище, като основната причина за това е дефицитът на земя. Така например, площта на жилището не трябва да надвишава 200 кв.м. А кантонът, в който се купува трябва да разполага със свободна квота от Федералния резерв, както и разрешение от местните власти за реализиране на сделката. По-голям шанс да купят имот имат чужденците, които вече са получили швейцарско гражданство. Що с отнася до ипотечните условия, то лихвените нива по този вид заем не надвишават 4%.

3. Великобритания

Тук лихвените проценти са доста ниски - 2.5%-4%. Тук търговските банки следват максимата: печелене от повече клиенти, предлагайки по-добри условия , което води до по-висока печалба. Минусът обаче е трудното получаване на заем. Лесно е получаването на ипотека за онези, които вече притежават имот на територията на Европейския съюз и могат да докажат доходите си, които трябва да са минимум 30 000 паунда.

2. Испания

През последните 10 години страната неотлъчно е в ТОП 5 на най-предпочитаните от чежденците държави за придобиване на имот. Предзимствата е, че търговските банки са отворени към чеждестранните клиенти, които искат да купят жилище с помощта на ипотека, а също така лихвените ппроценти в повечето сречаи са под 3.5%.

1. Германия

От всички европейски държави тук лихвените проценти са най-ниски. Ипотечните заеми в Германия имат свои особености. Така например, през първите 10 години се плаща лихвата по заема, а след това започва да се изплаща главницата. При тази схема на връщане на парите лихвата е едва 0.93% на година. В случай, че кредитополучателят иска едновременно да изплаща и лихвата и главницата, цената на заема е между 1.9% и 2.5%.

По във факти.бг