Меню

Каква е комисионата на агентите за недвижими имоти в различните страни ?

Всяка страна прилага различен подход при определяне на комисиона за агента на недвижими имоти. Процентът зависи не само от вида и цената на имота, но и от специфичните за всяка агенция правила. Не трябва също да се забравя и начисляването на ДДС върху комисионата.

Както се вижда от приложената таблица, в някои страни възнаграждението за посредническата услуга дължи купувачът, а в други - продавачът. Възможно е договорената сума да се поделя по равно или в определено процентно съотношение между двете страни.

В България комисионата зависи от възприетата практика на агенциите.


Страна% комисионаДДСМаксимална комисиона
(с ДДС)
Кой плаща комисиона
Австрия3203.60Продавач и купувач
България2-5206.00Продавач и купувач
Хърватия3256.00Продавач и купувач
Кипър3-8-3.75Продавач
Чешка Република2-5216.05Продавач и купувач
Финландия3-5246.20Продавач
Франция4,5-8*248.00Продавач и купувач
Германия2-6197.14Най-често купувача
Гърция1-3233.69Продавач и купувач
Унгария3273.81Продавач
Италия2-4224.88Продавач и купувач
Литва3-5216.05Продавач
Черна гора3-5195.95Продавач
Португалия5233.69Продавач и купувач
Словения2203.69Продавач и купувач
Испания1.5-5213.69Продавач и купувач
Швейцария3-583.69Продавач и купувач
Тайландот 373.69Продавач и купувач
Турцияот 3183.69Продавач и купувач
Обединение Арабски Емирства2-4-3.69Продавач и купувач
Англия0.5-3.5203.69Продавач и купувач
САЩ2-6-3.69Продавач и купувач


* вкл. ДДС
Данни са събрани от Tranio, Adria PRO, АН LiguriaHomes Casamare, Aurora Destrelas LDA, BWE Reality, Coldwell Banker, Engel & Völkers, ETU Homes, French Riviera Realty, Global Property Guide, Greece Invest, LonGrad, Mas-Spain, Mercury Group, Prime Property GroupАвстрия


В Австрия, купувачът и продавачът заплащат комисиона от 3% (вкл. ДДС - 3.6 %). Комисионата се регулира от Закон за брокерството(Maklergesetz), забранявайки на брокер на недвижими имоти да иска процент по висок от този, определен със закон.
България


В България, купувачът и продавачът заплащат комисиона в размер от 2-5 % всеки. Понякога, заплащането на агента се покрива само от продавача. Таксата, обикновено, е не повече от 2-3 %, като по-висока цена на имота води до по-ниска комисиона. Заплащането на агента не е уредено със закон, затова агентите могат да искат и повече(до 10%). Продавачът следва да попита дали комисионата е включена в цената
Текстът е преведен от Транино