Меню

Лихвите ще запазят ниските си нива, прогнозира БНБ

Лихвите по депозитите и кредитите ще запазят достигнатите ниски нива. През второто и третото тримесечие на 2017 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на достигнатите нива, се казва в изданието "Икономически преглед" на институцията, цитирано от "Капитал Daily".

Централната банка очаква и слабо забавяне в растежа на спестяванията.

Лихвите и по кредити, и по депозити в България са на екстремно ниски нива, както ги определят в банковия сектор, напомня изданието. Средната лихва по спестяванията за левове през април е била 0.19%, а за евро 0.20%. Големите банки, които са определящи за тенденциите в сектора, предлагат лихви в порядъка на 0.05% по едногодишни стандартни депозити.

Лихвените проценти по ипотечни кредити са на нива около 4%, като заради голямата конкуренция има банки, които отпускат жилищни заеми и при нива на 3.5-3.8%, най-вече при рефинансиране на нови клиенти.

В "Икономически преглед" от БНБ отчитат ускоряване на растежа на кредитите през изминалите месеци.

Увеличението на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност ще продължат да благоприятстват запазването на лихвите на достигнатите равнища, смятат от БНБ. За разлика от централната банка все повече банкери предупреждават, че се вижда краят на ниските лихви по кредитите.

От друга страна, пазарните очаквания за преустановяване на низходящата тенденция на лихвените проценти в еврозоната вследствие на очаквания процес на нормализиране на лихвената политика на ЕЦБ вероятно ще ограничат по-нататъшното спадане на лихвените проценти у нас, допълват все пак от централната банка.

Освен това от БНБ очакват през второто и третото тримесечие на годината темповете на растеж на депозитите слабо да се забавят. Това ще бъде резултат на прогнозираното нарастване на частното потребление и стабилизиране на лихвените проценти по депозитите на достигнатите ниски нива, т.е. запазване на ниските лихви.

По dnevnik.bg