Меню

Без промяна в цените на новото строителство

С 2.9 пункта се е повишил бизнес климатът в сектор „Строителство” през месец май. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, посочват от Националния статистически институт (НСИ).

Оптимистични за следващите три месеца остават очакванията на инвеститорите както за строителната активност, така и за дейностите до края на август.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса. Също така се регистрира и ръст в броя на клиентите със закъснения в плащането.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в строителството са те да останат без промяна през следващите три месеца.

По факти.бг