Меню

38 новопостроени жилищни сгради са открити в Русенско

38 новопостроени жилищни сгради в област Русе са въведени в експлоатация през 2016 г., съобщават от Територаилнато статистическо бюро. 27 от тях са тухлени. В сравнение с предходната година новопостроените сгради намаляват с 14, а тухлените с бетонна конструкция спадат с 42.6%. Стоманобетонните нарастват с 266.7% и достигат 11.

По брой на въведените в експлоатация жилищни сгради област Русе се нарежда на 16-то място в страната заедно с област Габрово. От новопостроените жилищни сгради 30 (78.9%) са в община Русе, ,като 13 от тях са на територията на областния град, а 6 са в град Мартен. М.г. няма новопостроени жилищни сгради в общините Борово, Бяла, Сливо поле и Ценово.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (78.9%). През годината в Русе са въведени в експлоатация само един новопостроен триетажен жилищен блок и пет сгради от смесен тип (60% жилищна площ). Най-голям е броят на едноетажните сгради в областта - 20, следвани от тези на два етажа - 12, а останалите 6 са на три и повече етажа.

Същевременно само 2 многожилищни сгради са с изградено централно отопление (парно или газ) и се намират в областния център. Всички жилищни сгради са ново строителство и имат изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 8 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалите са с изгребни ями.

Само една от всички въведени в експлоатация жилищни сгради през 2016 г. не е собственост на частни физически лица.

В област Русе се намират 1.7% от всички новопостроени сгради в градовете на страната и 1.9% от тези в селата.

През 2016 г. в област Русе въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради включват общо 108 жилища, от които 85 се намират в тухлени сгради с бетонна плоча. Относителният дял на новите жилища в общия брой за страната е 1.2%, като при жилищата в градовете е 1.2%, а в селата - 1.1%.

Спрямо предходната година новите жилища намаляват с 19.4%. В Русе се намират 82 от въведените в експлоатация жилища през годината, като преобладаващата част са в тухлени жилищни сгради.

Най-много жилища са въведени в експлоатация през първото тримесечие на 2016 г. - 41 (38.0%), а най-малко - 11 (10.2%) - в периода април-юни 2016 г. Повечето новооткрити жилища са едностайни - 28.7%, като броят им спрямо предходната година нараства с 34.8%.

През 2015 г. в област Русе преобладават тристайните жилища - 32.1% от общия брой, или с 10.8 % повече от 2016 г. Намалява и броят на двустайните жилища, както и на тези с четири и повече стаи.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Русе през 2016 г. е 16 931 кв. м, като жилищната площ съставлява 59.0% (9 987 кв. м). Спрямо предходната година общата полезна площ на новопостроените жилища нараства с 5.8%.

През 2016 г. средната полезна площ на едно жилище е 156.8 кв. м при 84.1 кв. м средно за страната, като спрямо предходната година е регистриран ръст в равнището на показателя за областта с 37.4 кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в градовете е 152.3 кв. м, а в селата - 182.3 кв. метра, докато през 2015 г. тя е съответно 98.1 и 227.8 кв. м.

През 2016 г. съборените сгради в област Русе са 22 едноетажни къщи, построени преди 1961 г., с преобладаваща собственост на частни физически лица. Седемнадесет от сградите са с тухлена конструкция с градоред. Съборените жилища също са 22, като единадесет от тях са двустайни, шест са с една стая, четири са тристайни и само едно - с четири стаи. Всички съборени жилища се намират в селата на областта, като четири от всеки десет се намират на територията на община Сливо поле. Средната полезна площ на едно съборено жилище е 43.6 кв. м или с 16.1 кв.м по-малка от регистрираната през 2015 година.