Меню

Новото строителство в Русенска област расте

Разрешителни за строеж на 31 жилищни сгради с 87 жилища в тях и 11 627 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 48 други сгради с 12 810 кв. м РЗП са издадени през първото тримесечие на 2017 г. от общинските администрации в Русенска област, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са се увеличили с 47.6%, броят на жилищата в тях нараства с 6.1%, а тяхната РЗП - с 5.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 18.6%, а общата им застроена площ - с 51%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 82.4%, броят на жилищата в тях - със 17.6%, а тяхната РЗП е повече с 22.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, е без промяна, но тяхната РЗП се увеличава с 2.1%.

Най-много са издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в община Русе. Делът им в общия брой на областта достига 64.5%, на жилищата в тях - 87.4%, а на тяхната РЗП - 80.6%.

През първото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 18 жилищни сгради с 99 жилища в тях и 10 217 кв. м РЗП, както и на 20 други сгради с 5 924 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 350%, на жилищата - с 241.4%, а тяхната разгъната застроена площ - със 188%. Броят на започнатите други сгради нараства с 25%, докато тяхната РЗП намалява с 35.7%.

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. стартиралото строителство на жилищни сгради нараства със 125%, на жилищата в тях - с 90.4%, както и общата им застроена площ - с 5.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 5.3%, докато разгънатата им застроена площ намалява със 72.6%.