Меню

Бизнес климатът в строителството е благоприятен

С 1.9 пункта нараства през април „бизнес климат в строителството”, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Причината са по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Остават оптимистични и прогнозите за тенденциите през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектор „Строителство”, са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. „Последната анкета отчита засилване на отрицателното влияние на фактора „недостиг на работна сила””, посочват от НСИ.

Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

По факти.бг