Меню

Сдружение „Недвижими имоти“ с нов опит за законово регламентиране на сектора

Националното сдружение „Недвижими имоти“ отново отваря темата за законовата регламентация на дейността на брокерите на имоти.

Сдружението преди години беше подготвило законопроект за брокерската дейност, който предизвика тежки спорове в сектора и така и не намери поддръжник, който да го внесе в парламента.

След неколкогодишно затишие регламентацията и регулацията пак са на дневен ред. Организацията отново предлага създаването на професионална Камара, която да управлява съответните професионални регистри и да следи за спазването на нормативната уредба.
Предлагат се и дефиниции за отделните участници на пазара, които да залегнат в бъдещия закон, както и условията, на които те трябва да отговарят, за да могат да бъдат вписани в регистрите и да упражняват професията.

Предложенията ще бъдат подложени на широка дискусия в бранша, така че да се оформи единно мнение за бъдещата регулация или регламентация.

Агент, брокер и агенция

Сдружението предлага въвеждането на три основни понятия, с които да се дефинират дейността и отговорностите на основните участници на посредническия пазар.
Агенцията е юридическото лице, което обединява агентите и брокерите чрез съответните договори за трудова заетост – било то граждански, било то трудови или други. Така на практика се елеминират от пазара самостоятелните играчи.
Агенцията трябва да се управлява от брокер – лице с минимум 3 години опит на пазара на имоти, което притежава и необходимия професионален ценз за упражняване на тази дейност.
Брокерът ръководи дейността на агентите, които работят за агенцията. Те изпълняват помощни функции и нямат специфичен професионален опит, работят под ръководството на брокери и могат да станат брокери след 3 години стаж и полагане на изпит.

Професионален регистър

Предвижда се бъдещият професионален регистър, който ще се управлява от професионалната Камара, да се състои от 3 модула – един за вписване на агенциите, втори за брокерите и трети – за агентите.
Задължително условие за вписване на агенция в регистъра ще е сключването на задължителна застраховка професионална отговорност. Предстои да се обсъди какъв срок е най-удачно да се даде за вписване след приемането на закона за брокерската дейност – дали да е 6-месечен, или 3-месечен с 6-месечен гратисен период за изпълнение на изискванията от агенциите, които не отговарят на всички от тях.
За брокерите и агентите се предвиждат минимални изисквания за образование и квалификация, така че да подлежат на вписване, както и различни декларации за доказване на опит.

Камара

Сдружението предлага Камарата да се учреди от всички агенции за имоти, които са упражнявали дейност в последните 3 години. Освен това асоциацията представи и проект на нов етичен кодекс за брокерите. Приемането му беше отложено обаче с цел доизчистване на текстовете.

По investor.bg