Меню

Само 12 нови сгради с 36 жилища са пуснати в края на 2016 г. в Русенско

12 новопостроени сгради са въведени в експлоатация през четвъртото тримесечие на 2016 г. в Русенска област, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Спрямо същото тримесечие на предходната година те са с 5 по-малко, а броят на обособените 36 жилища в тях намалява с 10%. Завършените сгради са 1.9% от общия брой за страната, с което областта се нарежда на 14-то място, заедно с областите Враца, Ловеч и Смолян.

Три четвърти от новопостроените жилищни сгради в Русенско са къщи при среден дял за страната 74.5%. Преобладават едноетажните тухлени сгради с бетонна плоча, чиито относителен дял е 58.3%. През четвъртото тримесечие на предходната година 94.1% от жилищните сгради са били с аналогична конструкция. Всички са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в една трета от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а в останалите - с изгребни ями.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (27.8%). Всяко четвърто жилище е с четири и повече стаи. През последното тримесечие на 2015 г. са преобладавали тристайните жилища с относителен дял от 30.0%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища е 4537 кв. или с 19.4% по-малко спрямо последното тримесечие на 2015 г. Жилищната площ намалява с 26.6% до 2356 кв. м и съставлява едва 51.9% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо същото тримесечие на 2015 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища намалява с 5.1%.

Средната полезна площ на новопостроено жилище е 126 при 86.9 кв.м средно за страната. По този показател областта се нарежда на седмо място в страната, като средната площ на жилище в национален мащаб е най- малка в област Варна - 65 кв. м, а най-голяма е в област Добрич - 168.5 кв. м. През последното тримесечие на 2015 г. средната полезна площ на едно жилище за областта е била 140.7 кв. м, а регистрираната средна за страната - 96.4 кв. м.

От всички новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. 33.3% се намират в Русе. Делът на жилищата в тях достига 77.8%. Общата полезна площ на въведените в експлоатация жилища в областния град е 3463 кв. м, а жилищната им площ съставлява 48.5% от полезната. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище е 123.7 кв. м.