Меню

Можете да продадете имота си бързо и успешно на търг

Въпреки че българският пазар на имоти направи опит да се развие в годините на кризата, търговете на имоти така и останаха с неоползотворен потенциал. Методът за продажба остана непопулярен извън търговете на частните съдебни изпълнители и Националната агенция за приходите (НАП), при които до реален въвод във владение нерядко се стига след продължителни съдебни битки.
Някои агенции за имоти обаче вече се обръщат към търговете като метод за сравнително бърза продажба при реална пазарна цена. По-конкретно приложенията метод е аукционът на Санкин, разработен от руския специалист по продажби на имоти Александър Санкин, който през есента на миналата година проведе и обучение в България за метода.
Резултатът – няколко успешни продажби и само една неуспешна, а нагласите на компаниите са да продължат да предлагат имоти чрез този способ.

Какво представлява аукционът на Санкин

При този тип аукциони по специална формула се определя началната цена на имота, която трябва да бъде достатъчно атрактивна, за да привлече потенциални купувачи. Обикновено тя е около 20% по-ниска от възможната. Собственикът определя срок за продажба на имота, което значително съкращава времето за огледи, но пък целият процес става доста по-интензивен, коментира пред Investor.bg Даниела Грозева от агенция „Веда Корект“.
Огледите се правят в определен период от време, след което всеки кандидат може да подаде офертата си, без значение дали е по-висока, или по-ниска от офертната цена. След отварянето на офертите участниците в наддаването се уведомяват, като всеки има възможност да предложи и друга цена. Така накрая остава един победител, който обаче може и да избере да не купува имота. Финансови загуби за купувача няма, защото не се дава задатък, който да се губи при отказ от сделка. Постигнатата крайна цена пък е максималната пазарна, посочи Даниела Грозева.
Според нея аукционът на Санкин е метод за продажба, който стимулира брокерите да си свършат работата заради необходимостта да се направи качествен маркетингов план за представянето на имота и активната му реклама. Брокерите освен това трябва много внимателно да проучат и съответния район.
Ползата за продавача е, че имотът му получава внимание от клиенти, които наистина биха го купили, което осигурява бърза реализация на пазара. При създаване на конкуренция крайната цена може и да надвиши очакванията.

Успешните аукциони

През декември 2016 г. агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate е продала специфичен имот във вилна зона „Ярема“ на София по този метод. Имотът се състои от 1 300 кв. м терасиран и облагороден двор и 2 масивни къщи с обща площ от над 500 кв.м.
Агенцията е избрала този тип аукцион за продажбата на имота заради трудности с определянето на правилната цена. Анализът на базата на стойността на земята, подобренията по къщите и аналогичните сделки в района е показал, че се получава стойност, която не отговаря на пазарното търсене, посочват от компанията.
Компанията е решила да предложи и апартаменти старо и ново строителство след успеха на първия такъв проведен аукцион.
Успешни аукциони е провела и „Веда Корект“, която също планира да продължи с този метод.
От другите агенции, приложили аукциона на Санкин, от „Софконсулт“ отчитат неуспешна продажба, но я обясняват със спецификите на имота, който са подбрали да предложат по този начин.
Като цяло при този метод на продажба няма гаранция, че ще се стигне до успешна сделка. Според Arco Real Estate това е доста относителен недостатък, защото в някои случаи може да бъде и сериозен плюс.

По Investor.bg