Меню

Евростат: Четирима на всеки 10 българи живеят в пренаселени жилища

Около 41 процента от българите, или четирима от всеки 10, живеят в пренаселени жилища, показват данни от анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Европейския съюз през 2016 г. Средният показател за пренаселеност в ЕС е около 17%, отчита европейската статистика.

Близо 1.1 милиона българи, или около 15% от населението в страната, живеят в жилища, които се споделят от повече от едно семейство, тоест удвояването на домакинствата в един апартамент е доста често срещано явление сред българите с по-ниски доходи в градска среда. Случва се често три поколения, или около 6-9 членове на едно домакинство, да обитават маломерно жилище от 60 - 70 квадратни метра.

Освен това около 80% от децата в България под 18-годишна възраст, както и около 60 на сто от младите хора на възраст 16-29 години, са контингент от домакинства, които живеят в пренаселени жилища.

Процентът на пренаселените жилища в България в големите градове е около 48(при 18 на сто за ЕС), в малките градчета и предградията - около 40 (при 15 на сто за ЕС), и в селските райони - 33 (при 17 на сто за ЕС), показват данните на "Евростат".

На фона на изключителната пренаселеност на жилищния фонд в България анализът регистрира и значително висок процент от незаети жилища в градовете и селата, които стоят празни - от общо 3.9 млн. броя единици жилища около 1.2 млн., или 31 на сто, са необитаеми и незаети.

В градските райони незаетите жилища са над 650 хиляди (25 на сто от жилищата в градска среда), а в селските райони незаетите жилища са над 560 хиляди, или 43 на сто от сградния фонд по селата. Само в столицата и в София-област незаетите жилища са около 250 хиляди.

Тези диспропорции се обясняват както с намаляване броя на населението в България през последните години, така и с емиграцията на българите извън страната или вътрешната миграция от селата към градовете, което освобождава много жилища и ги прави свободни и необитаеми.

Най-висока пренаселеност има в Румъния, най-ниска - в Кипър

От 28-те страни - членки на ЕС, най-висока пренаселеност е регистрирана в Румъния - близо 50%, отчита анализът на Евростат. Други страни, в които има значителна пренаселеност на жилищата с домакинства са: Латвия - 43%, България - 41%, Полша и Унгария - по 40%, Словакия - 38%.

В противоположния край на скалата най-ниски нива на пренаселеност са отчетени в Кипър - 2.4%, Малта - 2.9%, Ирландия - 3.2%, Белгия - 3.7%, и Холандия - 4%. Пренаселеността също е била проблем за по-малко от 10 процента от населението във Финландия - 6.6%, Германия - 7.2%, Франция - 7.7%, Великобритания и Люксембург - по 8%.

Високи нива на пренаселеност са регистрирани и при съседните на България страни - Гърция - 40%, Сърбия - 64%, Македония - 68%, и Турция - 73%.

През миналата година около 42 процента от жителите на ЕС са обитавали апартаменти (или четирима от всеки 10 европейци), една четвърт (25%) са обитавали фамилни къщи и една трета - 33%, са имали самостоятелни къщи.

Около 42 на сто от европейците са обитавали свой собствен дом без заем или ипотека, докато други 27% са обитавали жилище със заем или ипотека, отчита Евростат. Други 20 процента от европейците са обитавали жилище под наем.

По dnevnik.bg