Меню

118 брутни заплати заплати са нужни за закупуване на жилище в Русе

118 брутни заплати са нужни за закупуване на жилище в Русе. Това показват данните към второто тримесечие на 2016 г. на Националния статистически институт (НСИ). В изследването му са включени само шестте града в страната с най-многобройно население (към 31.12.2015 г. това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора). За целите на сравнението е използвано хипотетично жилище от 100 кв.м, като в изчисленията не са включени имоти ново строителство.

В най-големите градове цената на жилищата, измерена в брой брутни заплати, значително превишава тази в останалите населени места в страната. Средният брой заплати, нужен за закупуването на жилище, за страната е 100 месечни (около 8 годишни) брутни заплати.
Най-много средни работни заплати за закупуване на жилище са необходими във Варна - близо 163 месечни или 14 годишни брутни заплати.
Като се вземе предвид размера на средната брутна заплата в столицата и Пловдив, относителните цени на жилищата са приблизително еднакви - 138 брутни заплати за София и 137 за Пловдив.

От големите градове в страната най-малко на брой работни заплати са необходими за закупуване на жилище в Стара Загора - 111 месечни или близо 9 годишни брутни заплати.
От разгледаните градове индексът на цените на жилищата се повишава навсякъде освен в Русе и в Бургас.

В методологията са използвани данни за цените на жилищата в български лева през 2014 г. за 1 кв.м. и спрямо индексите на цените на жилищата за 2015 и 2016 г. са изчислени паричните съответствия за второто тримесечие на 2016 г. Работната заплата е средното брутно възнаграждение за съответния географски обхват.

По Investor.bg