Меню

НСНИ избира нов председател и управителен съвет

На 18 май т.г. предстои избор на нов председател и управителен съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) – браншова организация, създадена преди 25 години. На него ще се разгледат и някои основополагащи въпроси за професията „брокер”. Сред тях са изготвянето на професионален правилник на бранша, професионален регистър и професионални карти за идентифициране на лицата, вписани в регистъра, както и каква е придобитата квалификация от посредниците на недвижими имоти.

„Основната задача на една браншова организация е да гради и развива стратегия, насочена към изграждането имиджа на професията и пазарното й дефиниране. Вярвам, че бъдещето на бизнеса е в развитието на MLS”, казва членът на УС на НСНИ Даниела Грозева. Тя е категорична, че браншът е подложен на сериозни критики. Липсата на обединяващи пазарни норми води до надделяване на лошите навици и до създаването на пазарен хаос.

За урегулирането на пазара е важно и клиентите да знаят някои основни неща. Така например, възлагането на посредническа или други консултантски услуги, свързани със сделки с недвижими имоти, трябва да се извършва с писмени договори и протоколи за проведени огледи. Предлагането на имоти за продажба или отдаване под наем трябва да става след като посредникът се е запознал с конкретния имот, посетил го е на място, направил е коректен снимков материал ,запознал се е други специфики и технически характеристики на предлаганите за продажба и отдаване под наем имоти.

Предлагането на имота за продажба или отдаване под наем от посредника трябва да става след като брокерът се е убедил след представени документи и извършени проверки, че лицето, което му възлага посредническата услуга, има това право като собственик или пълномощник. Рекламирането и маркетирането на даден имот от посредника трябва да се осъществява ако брокерът има подписан договор с продавача, респективно наемодателя.

По факти.бг