Меню

През март строителството се свива

На фона на видимото през последните две години оживление в строителството на жилищни и офис сгради данните на Националния статистически институт за март показват свиване в сектора.

Спрямо същия месец на предходната година то е с 1.5% по календарно изгладени данни.

На годишна база спадът на строителната продукция се дължи на инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%

В сравнение с февруари също има спад в сектора - с 0.7%. Този път има спад и при двата вида строителство. При инженерното той е с 1.1%, а при сградното - с 0.3%.

По dnevnik.bg