Меню

Над 91% от българите имат имот

В собствени жилища през 2017 г. са живели 91.4% от домакинствата, сочат данни на Националния статистически институт. Също така 5.1% ползват жилище, без да плащат наем, а в чужд имот срещу месечно възнаграждение живеят 3.6%. Над 9% от домакинствата у нас имат второ жилище, а над 20% от живущите в градовете разполагат с 4 стаи. В селата този процент надвишава 40%.

От НСИ са изчислили колко от българите живеят в ново и в старо жилище. В апартамент, който се намира в сграда, построена преди 1990 г., живеят 92.2% от домакинствата, а 72.3% обитават имоти, построени в периода 1961-1990 г. Преди 1961 г. са построени 19.9% от жилищата, а изградените след 1990 г. са едва 7.8%.

Близо 30% от домакинствата живеят в 2- и 3-стайни жилища. Разделяйки данните на град и село, в големите населени места 71.5% от населението обитава такъв тип имоти, а в малките – 52.3%.

В по-големи жилища – с четири повече стаи, живеят 21.5% от градското население и 43.9% от това, обитаващо селата.

По факти.бг