Меню

Проверяват собственици на имоти за над над 500 000 лв. и луксозни автомобили

По разпореждане на главния прокурор започва проверка на собственици на недвижими имоти на стойност над половин милион и луксозни автомобили, съобщиха от прокуратурата.
През 2015 г. и 2016 г. 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева.
У нас има 50 майбаха, 193 бентлита, 31 ламборджинита, 68 ролс ройса и 93 ферарирата, изчисляват от прокуратурата
В справките е посочено, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами.
Възложено е на изпълнителния директор на НАП да направи данъчни проверки по предоставените от МВР данни, при които да се установя датата на придобиване и стойността на колите, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация, както и произхода на паричните средства за закупуването им.
Ще се прави анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произходът им. Ще се анализира доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.
Ако бъде установено, че колата не я кара нейният собственик, също ще се търси информация.
Възложено е на изпълнителния директор на НАП да извърши данъчни проверки на лицата, които през 2015 г. и 2016 г. са придобили недвижими имоти на стойност над 500 000 лева, включително и анализ на получените доходи, за да се установи наличието на средства за придобиването на тези имоти.
Възложени са проверки на органите на МВР, в хода на които следва да се съберат данни за продавачите на имотите, кога и къде са извършени сделките, наличието на свързани лица, фирми и тяхната дейност, декларирани доходи, извършени разходи, банкови сметки, движението на проверяваните средства по банковите сметки и др.

По БТА