Меню

Все по-големи отстъпки при продажбата на жилища

Дву- и тристайните жилища продължиха да бъдат акцента при покупката на апартаменти през 2017 г. Сключените сделки са съответно 38% и 35%. Относно ценовия сегмент най-много сделки са били сключени в диапазона между 50 000 и 70 000 EUR. Следва ценовата група – 70 000-100 000 EUR. Незначителен ръст има при покупко-продажбите на стойност над 100 000 EUR. Близо 20% от сделките са сключени над тази сума.

Активността на пазара през 2017 г. се вижда и в кратките срокове, необходими за покупка. Близо 60% от купувачите сключват сделки в рамките на един месец. Най-много сделки са осъществени в срок от 1 до 3 месеца след обявяване на офертата – общо делът им надхвърля 55%. Макар значително да намаляват жилищата, които престояват на пазара между 6 и 12 месеца, все още 20% от реализираните имоти престояват 1 година след пускането им на пазара.

„Дългият престой може да се обясни с надценяването на имотите от страна на продавачите. Немалка част от тях все още не искат да приемат, че ръстът в цените, който отчитаме като среден, може и да не се отнася до тяхното жилище. Ако държат на по-високата цена, обикновено се налага да изчакат и в един момент да отстъпят“, казва Георги Павлов, изпълнителен директор на „Адрес”.

Близо 30% от сделките през годината са сключени след отстъпки между 1000 и 5000 EUR. Предоговарянията за суми между 10 000 и 20 000 EUR са нараснали двойно спрямо 2016 г. Макар и като по-малък процент, присъстват и продажбите с отстъпки за над 20 000 EUR – 3%.

Раздвижването на жилищния пазар е характерно не само за София, но и за останалите големи градове. За първите девет месеца на 2017 г. в страната са издадени разрешителни за строеж на почти 18 000 жилищни единици с над 37% увеличение спрямо същия период на 2016 г. Средното покачване на цените е около 6%.

По факти.бг