Меню

Как да се защитим от недобросъвестни кредитори

Във времена на интензивни икономически промени - както възходи, така и падения - на все повече хора и фирми се налага да прибягват до услугите на различни кредитни институции.

Не са малко обаче случаите, при които кредитополучателите се затрудняват при погасяване на задълженията си. Когато това се случи, кредиторите (банки, фирми за бързи кредити и други кредитни институции) продават своите вземания на агенции за събиране на вземанията. Агенциите притискат длъжниците, като в повечето случаи се прилагат и не толкова добросъвестни методи. Те разчитат основно на незнанието и неосведомеността на длъжниците, независимо дали са граждани, или фирми.

От друга страна, чл. 417 от Гражданскопроцесуалния кодекс създава привилегии за банките, тъй като позволява на кредиторът да поиска издаване на заповед за изпълнение, а длъжникът разбира, че е осъден, след като получи съобщение от частен съдебен изпълнител. Длъжникът би могъл да защити правата си едва след получаване на съобщението. Всичко това означава, че имуществото на длъжниците бива осребрявано и разпродавано преди да има влязло в сила съдебно решение.

Навременната правна подкрепа при подобна ситуация е от изключително голямо значение за запазване на правата и на законните интереси на заинтересованите. Важно е да се поиска спиране на изпълнението, тъй като, ако това не се случи, предстои налагане на запори на банкови сметки, движими вещи (включително МПС-та), както и налагане на възбрани на недвижими имоти.

Редно е обаче да се има предвид, че решението за спиране на принудителното изпълнение се взима от компетентния за това съд, въз основа на приложените доказателства по делото.

Статистиката показва, че по-голяма част от длъжниците предприемат действия, след като вече са осъдени, а претенциите на техните кредитори вече са на фаза частен съдебен изпълнител. На тази фаза длъжниците най-често сключват споразумение за изплащане на задължението на месечни вноски, като кредиторите се задължават да не предприемат действия. Реалността обаче е малко по-различна.

Скоро след като споразумението е подписано, кредиторът започва да упражнява натиск върху длъжника за увеличаване на вноската, тъй като политиката на дружеството е сменена, а споразумението не отговаря на новосъздалата се ситуация. Възможността това да се случва е и причината, поради която съществуват недобросъвестни кредитори в лицето на различни кредитни институции или купувачи на вземания. Подобни действия са незаконосъобразни и неморални.

Редно е да се знае, че тези практики не се изпълняват от всички кредитни институции и агенции за събиране на вземанията. По-голямата част от тях действат правилно, обосновано, в интерес на своите клиенти.

По offnews.bg