Меню

По-малко документи ще се дават на ДНСК

Законопроектът за изменение на Закона за устройството на територията (ЗУТ) предвижда да намалеят документите на хартиен носител, които гражданите и бизнесът трябва да представят пред Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Вече няма да се изисква удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация, при кандидатстване за получаване на удостоверение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съобщиха на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Целта на промените в нормативния документ е да се облекчат административните процедури и да намалее административната тежест, като това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства.

Предложенията за промяна в ЗУТ и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на БРРБ в секция „Проекти на нормативни актове“, на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации.

По факти.бг