Меню

8-годишен връх при жилищните и потребителските кредити

Рекордно ниските лихви съживиха осезаемо кредитирането в страната и го изведоха до нива, които не бяхме виждали от средата на 2009 г. Данните на БНБ сочат, че през септември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение със септември 2016 г. с 0.82 пр.п. до 8.08%, а по тези в евро – с 1.27 пр.п. до 4.90%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.86 пр.п. до 3.88%, а по жилищните кредити в евро – с 1.11 пр.п. до 4.13%. Тенденцията за спад на лихвите се запазва и на месечна база като през септември 2017 г. спрямо август 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.06 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.02 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.20 пр.п. Изменението на тримесечна база на отпуснатите жилищни и потребителски кредити започва уверено да достига нивата преди икономическата криза. За периода септември 2016 г. – септември 2017 г. отпуснатите кредити към домакинствата са нараснали с 6,8%. За третото тримесечие жилищните кредити се увеличават с 184,6 млн. лв., а потребителските с 182,5 млн. лв. За последно подобни нива на тримесечен ръст са били отчетени през третото тримесечие на 2009 г. На годишна база отпуснатите жилищни кредити са в размер на 461 млн. лв. или ръст от 5,3%. С най-висока активност от банките на пазара през третото тримесечие са Пощенска банка ( с 34 млн. лв.), ЦКБ ( с 26,3 млн. лв.), Уникредит Булбанк ( с 25,4 млн. лв.), Банка ДСК ( с 21,5 млн. лв.) и Fibank (с 20,7 млн. лв.). Според проверка на условия на тези банки в електронните им сайтове, с най-добри параметри са жилищните кредити предлагани от ПИБ и ЦКБ, като и двете банки предлагат на клиентите си лихвени нива от 3,5%. Регистрираният ръст за третото тримесечие при потребителските кредити е в размер на 182,5 млн. лв., а на годишна база 394,5 млн. лв. С най-висок ръст на портфейлите си за тримесечието тук са TBI Банк (с 35,3 млн. лв.), Банка ДСК (ръст от 32,4 млн. лв.), Райфайзенбанк (ръст от 28,9 млн. лв.), СЖ Експресбанк (ръст от 25,2 млн. лв.) и Първа инвестиционна банка (ръст от 22,9 млн. лв.). От топ 5 по ръст за тримесечието банки, най-изгодните предложения са при СЖ Експресбанк, Райдайзенбанк и Fibank като лихвите варират между 4,44% и 6%. Очакванията и на правителството са, че ръстът в кредитирането остане стабилен през следващите години. Това става ясно от проектозакона за държавния бюджет за 2018 г. При домакинствата темповете на ръст, които се привиждат са между 5,7% и 6,1%. При бизнес кредитите пък прогнозите са за ускорение на ръста в следващите години като през 2020 г. той ще достигне 6,9%. Успоредно с нарастващата кредитна активност на банките, през третото тримесечие продължи и тенденцията към намаляване на брутните необслужвани кредити и аванси в банковата система, като към края на септември те възлизат на 9 305 млн. лв. (при 9 462 млн. лв. в края на юни). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 11.45% (при 12.11% към юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (с приспадане на извършената за тази класификационна категория присъща обезценка) спада до 4 480 млн. лв., или до 5.88% от общата нетна стойност на кредитите и авансите. /БГНЕС