Меню

221 са издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Русе

221 са издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Русе през третото тримесечие на м.г., сочат данните на Националния статистически институт /НСИ/.
Най-много разрешителни са издадени в областите София (столица) - 170, Пловдив - 170, Варна - 109, София - 107, и Бургас - 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 913, Пловдив - 714, Бургас – 509 и Варна - 503.
Спрямо година по-рано разрешителните за жилищни сгради се увеличават с 2.5%, жилищата в тях - с 5.7%, но площта им е с 2.9% по-малка.
Статистиката показва, че строителите на жилища планират по-малко сгради, но с повече, макар и по-тесни апартаменти. Между юли и септември 2016 г. в страната са издадени разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради с 4937 жилища в тях и 634 892 кв. м разгъната застроена площ. Намалението на сградите спрямо предишното тримесечие е с 2.7%, жилищата в тях се увеличават с 11.2%, а площта им - с 5 на сто.

Статистика на започнатото строителство
Разрешителните за строеж на административни сгради в страната се увеличават с 37.8% спрямо предходното, а площта им - с 315%. Спрямо година по-рано увеличението на разрешителните е с 27.5%, а на площта - с 81.6%. Повече са и започнатите проекти. Това става на фона на намалението на вече започнатото строителство на жилищни блокове и на издадените разрешителни за тях.
Статистиката за започнатото строителство сочи, че са в ход по-малко жилищни блокове, докато офис сградите се увеличават. И при двата типа строителство проектите се осъществяват на по-малка площ.

Започнатите между юли и септември жилищни сгради са 830 (минус 0.7% спрямо предходното тримесечие) с 3 144 жилища в тях (минус 5.6%) и с 395 609 кв. м обща застроена площ (+6.2%).

Започнатите офис сгради са 32 (+39.1% спрямо предходното тримесечие), а площта им е 20 959 кв. м (минус 72.8%).
Спрямо година по-рано започнатите жилищни сгради се увеличават с 12.0%, жилищата в тях - с 4.6%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 11.4%. Административните сгради са с 28.0% повече, но площта им е с 59.2% по-малка.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 53 други сгради; София - 61 жилищни сгради и 40 други сгради.