Меню

Стъпка по стъпка как да купим недвижим имот с Агнеция Силаги Имоти

Недвижимият имот - дългосрочна инвестиция:

Купуването на недвижим имот е дългосрочна инвестиция. Независимо от типа имот, който сте се решили да купувате, в бъдеще цената му ще се променя. Точно затова, освен Вашите собствени нужди, трябва да съобразите и каква стойност би имала избраната от Вас недвижима собственост в перспектива, когато ще бъдете в ролята на продавачи.


Избор на критерии:

Нашите брокери ще Ви предоставят коректна информация каква е актуалната обстановка на пазара за недвижими имоти. Но това не е достатъчно, за да направите правилен избор. Нужно е да определите важни за Вас критерии(локация, цена, особености и др.), с които агенцията да се съобрази при търсене на подходящия имот. Отсяването на важните от незначителните критерии за избор е може би най-важният момент при покупко-продажба на недвижим имот. Този процес е индивидуален за всеки клиент, но Вие може да разчитате на нас и за това. Нашите брокери ще Ви помогнат съвети как да прецизирате критериите си и да ги съпоставите с актуалната цена на имота.

Оглед:

Веднъж избрали критерии за търсене, наши брокери ще се свързват с Вас при новопоявили се имоти на пазара, които отговарят описаните Ви изисквания. При оглед трябва да съобразите не само в каква степен имотът се вписва в критериите Ви, но и какви са всичките му плюсове и минуси. Вие можете да разчитате, че нашите брокери ще ви изброят тези положителни и отрицателни характеристики на имота. Тук е важно да не вземате прибързани решения. До този момент Вие по никакъв начин не сте обвързани с покупко-продажба. Затова е важно да решите:

  • Това ли е недвижимият имот, който търсите ?
  • До каква степен положителните страни надвишават отрицателните?
  • Приемайки го като дългосрочна инвестиция, как ще изглежда този имот в един бъдещ момент, когато евентуално решите да влезете в ролята на продавач.

Предоставяне на депозит

Това е незадължителен етап от покупко-продажбата. Ако сте сигурни, че сте намерили търсения от Вас недвижим имот, можете да го спрете от продажба за определен период от време, като предоставите Гаранционен депозит. Той Ви дава сигурност, че за определения период, бъдещите огледи се спират и никой няма да ви изпревари, без да подписвате предварителен договор за покупко-продажба.

Опис на жилището

Между предварителния договор и покупко-продажбата понякога минава значителен период от време. За да се запази интересът на двете страни, нашите брокери могат да опишат имота в моментното му състояние с наличните движими вещи (мебели, бяла техника и т.н.). Описът се прилага към предварителния договор за покупко-продажба.Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

Ако продавачът и купувачът са съгласни с условията си един към друг, на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, се сключва предварителен договор. С него купувачът предоставя капаро на продавача (обичайно 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват да изпълнят предварителни условия (изваждане на скица, данъчна оценка плащане на данъци и т.н.). Едва когато те се изпълнят, страните могат да се явят пред нотариус и да сключат окончателен договор (нотариален акт).

Сключване на окончателен договор

Това е заключителната част от покупко-продажбата. Това е същинското прехвърляне на правото на собственост от продавача към купувача. При желание или изрично упълномощаване на една от двете страни, нашите брокери присъстват на подписването на окончателния договор пред нотариус.Предаване на владението

Обичайно този заключителен етап на покупко-продажбата се състои в същия ден на юридическото прехвърляне на имота (подписването на нотариалния акт). За предаването на имота нашите брокери изготвят официален приемо-предавателен протокол.Вашият отзив

За нас е от изключителна важност да получим Вашето мнение, впечатление и препоръки както за целия процес на покупко-продажба, така и за нашия принос към него. Така можем да подобрим процедурите по една сделка и обслужването на бъдещите клиенти.

Предлагаме :

2000 евроВиж в леваАтрактивен парцел за застрояване или земеделие до асфалтиран път и естествен водоизточник, край овчарниците в село Долно Абланово. 1 дка в регулация, 20 м лице, (..)
square meters1000 кв.мкатегория Тип: IVрегулация Регулация: да
25000 евроВиж в леваПарцел с невероятна панорама в предпочитания кв. Долапите с потенциал за жилищно застрояване на семейно ранчо. УПИ от три присъединени парцела с обща площ от 4(..)
square meters4769 кв.мрегулация Регулация: да
79000 евро69000 евроВиж в леваЗастроен парцел за живеене и производство с топ локация във вилна зона Касева чешма, местност Стари Астарджи. Изложение на сградите С/Ю. Двор в реални граници (..)
square meters1378 кв.мкатегория Тип: IIIрегулация Регулация: да
Нова цена